Sản phẩm & dịch vụ

chúng tôi cung cấp

phần mềm quản lý kho

Ứng dụng trên windows

+ Chức năng tiêu chuẩn xuất nhập hàng hóa trên nền excel.

+ Qui trình xuất nhập với tính năng ràng buột trách nhiệm của nhân viên nhập dữ liệu

+Xem báo cáo, truy vết nguồn gốc sản phẩm

+Phân quyền linh động để quản trị kho minh bạch

Ứng dụng trên phone

+ Kiểm soát tài sản và hàng hóa.

+ Xem doanh số bán hàng của tháng, năm

+ Kiếm soát các dự án của doanh nghiệp .

+ Tìm kiếm thông tin hàng hóa thông qua QRcode, barcode trên điện thoại.

Cung cấp Các thiết bị về kho

Máy tính xuất nhập dữ liệu kho

Barcode đọc mã vạch

Barcode kiểm soát hàng

Printer mã vạch

Thiết bị cầm tay kiểm kê

dịch vụ Tư vấn quản lý kho

Tư vấn qui trình kiểm kê, kiểm toán kho

Phối hợp sản xuất, kế toán, kho để tổ chức kiểm kê kho hàng năm nhanh chóng

tư vấn sắp xếp hàng giảm sự cố cháy nổ, fIFO, FEFO,..

Hướng dẫn MSDS, FIFO, FEFO để tránh sự cố đáng tiếc về tài sản kho

Tư vấn các thiết bị hỗ trợ kiểm tra và đếm sản phẩm

Giới thiệu các công ty theo mỗi sản phẩm có các thiết bị hỗ trợ để kiểm, đếm nhanh, nhằm tăng thời gian giao hàng

tư vấn chiến lược lấy hàng nhanh chóng

Hướng dẫn nhân viên các chiến lươc nhập và in danh sách lấy hàng từ hê thống kho

cung cấp giải pháp app sản xuất

đo lường thời gian thực sản xuất

+ Hê thống trực quan để giám sát tiến độ sản xuất.

+ Đo lường thời gian sản xuất sản phẩm

+ Truy vết hàng hư hỏng

+ Báo cáo hiệu suất sản xuất, công nhân hằng ngày, tháng, năm

đồng bộ chứng từ XNK và dữ liệu nội bộ

Midware để đồng bộ data hải quan và nội bộ, giải quyết vấn đề từ mã hàng, lệch tồn, báo cáo hải quan hằng năm.

.

Đầu tư thời gian quí báu của bạn vào điều hành công việc kinh doanh. Để kho cho chúng tôi lo

.

Call me
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon